Prosjektpenger 1: Aktive hyller

Tidlig prototyp Aktive hyller

Vi har vært så heldige at vi har fått prosjektstøtte av Nasjonalbiblioteket til prosjektet Aktive hyller.

Prosjektet skal utvikle en fungerende prototyp på en formidlingsstajon som lar digitalt innhold berike den fysiske samlingen. Brukerne skal kunne ta med en bok bort til stasjonen og automatisk få opp relevant informasjon om boka. Formidlingsstasjonen plasseres blant hyllene i biblioteket og innhold fra nettet trekkes inn og aktualiserer eller kontekstualiserer innholdet på hyllene. Prosjektet vil sammenstille data fra flere datakilder i et grensesnitt som er intuitivt og enkelt å navigere seg frem i. Hovedmålet med å gjøre dette er å berike de fysiske mediene med digitalt innhold og på den måten knytte det fysiske bibliotekrommet opp mot informasjonen som ligger på internett.

Resultatet av prosjektet vil være en tjeneste som enkelt kan gjenbrukes av andre bibliotek.

Dersom du har innspill eller vil du være med å teste så er det bare å ta kontakt.

Vi kommer til å dokumentere prosjektet fortløpende i denne bloggen, så det er bare å følge med!

Hele prosjektsøknaden kan du laste ned som pdf.

Om Jonas Svartberg

er avdelingsleder for Digitalt bibliotek. Spillentusiast, gadgetfyr og biblioteknørd. Følg han på Twitter: http://twitter.com/jonassvartberg om du føler for det.