Prosjektpenger 2: Bokanbefalinger

En fragmentert og tungvinn hverdag – Anbefalinger i ulike kanaler og publiseringsløsninger

I tillegg til Aktive hyller har vi også fått prosjektstøtte fra Nasjonalbiblioteket til et forprosjekt med arbeidstittelen «Bokanbefalinger til brukerne».

Hvert år produserer vi på Deichman et tresifret antall bokanbefalinger. Disse publiseres på ulike plattformer avhengig av hvem som skriver de og hvem som er målgruppen. Anbefalingene blir dermed liggende fragmentert i ulike blogger, nettsider, avisartikler osv uten at de ses i sammenheng og kan brukes til felles formidling av samlingene, feks i tilknytning til bibliotekkatalogen.

Vi er på ingen måte alene om å ha det slik. De fleste bibliotekene rundt om i landet skriver anbefalinger til ulike formål. Hva om vi samler alle sammen og bruker de til felles fronting av hva bibliotekene har å tilby, både av bøker (og annet materiale) og formidlingskompetanse?

Dette skal vi starte å utforske i forprosjektet som løper til juni 2012. Vi skal utforme et konsept og noen enkle retningslinjer for anmeldelsene, og vi skal lage en prototyp der vi samler våre egne anbefalinger. På vårparten skal dette brukertestes og målet er å ha en første versjon av prototypen klar til bibliotekmøtet i Stavanger i mars, slik at alle som vil kan teste og komme med tilbakemeldinger der!

Databasen der vi lagrer anbefalingene skal være åpen og ha et dokumentert grensesnitt slik at alle som vil kan gjenbruke dataene. Vi tar sikte på å lage en kobling mot blant annet WordPress slik at anbefalingene kan publiseres direkte ut i det enkelte biblioteks blogg når den legges inn i databasen.

Forprosjektet skal ende i en rapport der vi kommer med anbefalinger til hvordan en slik anbefalingsbase kan realiseres og gjøres tilgjengelig for alle som vil bidra. Vi vil dokumentere prosjektet fortløpende her på bloggen, så følg med, følg med!

Om du har anbefalinger du vil bidra med i basen eller andre innspill til prosjektet håper vi du tar kontakt! :)

Du kan også laste ned hele prosjektsøknaden som pdf og lese litt på den om du vil.

Om Anne-Lena

jobber som spesialkonsulent og prosjektleder i Utviklingsavdelingen. Er koordinator for teamet Digital utvikling.