Formidlingsstasjoner – en prosess

Det er litt for lenge siden vi har fortalt om fremdriften for formidlingsstasjonene våre.

Arbeidsskisser

Vi har vært gjennom en interessant prosess, der vi startet med å lage vår egen prototyp og gikk over til å jobbe med Halogen på ideskisser før de leverte et ferdig interaksjonsdesign til oss

Etter at konseptutviklingen og interaksjonsdesignet ble ferdigstilt i løpet av våren/forsommeren har det stått stille i forhold til selve programmeringen av løsningen. Alt fokus har hittil vært på Bokanbefalingsprosjektet. Men nå blir det andre boller!

Arbeidsskisser

Våre første konseptskisser til venstre, plakaten vi brukte på Bibliotekmøtet i Stavanger i midten og skissene fra Halogen til høyre (med arbeidsnotater på)

Vårt interne utviklingsteam har startet på oppgavene vi har definert, og har nå programmert i vel 70 timer. Til sammen har vi estimert ca 350 timer i utviklingstid, uten tillagt risiko. Med risiko regner vi med å bruke nærmere 400.

Det er Halogen som har levert interaksjonsdesign til oss. Vi gleder oss til å teste dette ut på publikum i oktober/november!

De neste ukene skal vi også samarbeide med Oslo Møbelsnekkeri om å lage innrammingen til stasjonen. Vi tar utgangspunkt i Halogens skisser også her.

Skisse på innramming til formidlingsstasjonen

Skisse på innramming til formidlingsstasjonen

Prosjektet har arbeidstittelen ”Aktive hyller”. Vi er ikke helt fornøyde med dette navnet. Har du forslag til et annet beskrivende og fengende navn?

Om Anne-Lena

jobber som spesialkonsulent og prosjektleder i Utviklingsavdelingen. Er koordinator for teamet Digital utvikling.