One Database To Store Them All, And In Openness Expose It!

Vi nærmer oss endelig brukertest av Bokanbefalingsløsningen vår.

I løpet av våren og sommeren har vi tatt i bruk en database for å lagre bokanbefalinger skrevet av bibliotekansatte. Vi har samlet sammen og importert både egne og andres anbefalinger og har nå en base som består 3 881 anbefalinger fra 6 ulike tjenester (deriblant Ønskebok). Til sammen 3 534 unike verk er anbefalt.

Vi har også utviklet en prototyp på en enkel nettside som inneholder et skjema for å legge anbefalinger direkte inn i basen, samt at vi også viser frem noe av gjenbrukspotensialet.

Anbefalingene i prototypen er knyttet til Deichmanske biblioteks katalog og metadata, og vi benytter oss av utvidede metadata som tittel, forfatter, sidetall, emneord, sjangre, litterær form, målgruppe og omtalt person for å legge til rette for enkel gjenbruk av anbefalinger. Gjenbrukspotensialet vises ved at du får mulighet til å sette sammen anbefalingslister basert på ulike sammenstillinger av nevnte metadata. Eksempler: ”Tynne bøker for voksne” (bøker under 200 sider), ”bøker om Harry Hole” og ”bøker om 11. september og terrorisme”.

Lag egne lister med anbefalinger som passer ditt behov

 

Arbeidet med prototypen har avdekket og bekreftet en del problemstillinger det må jobbes med videre. Dette gjelder blant annet nasjonale verksidentifikatorer. Dette er nødvendig for å koble en anbefaling til én enkelt tittel, men der anbefalingen likevel vises på alle de ulike manifestasjonene av verket. I og med at vi nå knytter anbefalingene til Deichmans katalog forutsetter vi dermed at den anbefalte boka er representert i dette datasettet. Deichman har mange titler, men slett ikke alle i hele Norge :)

Vi har lært veldig mye av dette forprosjektet. Og det er jo det som er så fint med prosjekter, og i særdeleshet forprosjekter; vi kan utforske, prøve ut, feile og lære av det vi gjør.

Den viktigste lærdommen er at vi ser nødvendigheten av å jobbe grundig med datagrunnlaget og API-er mot dataene før man begynner å utvikle tjenester. En fornuftig rekkefølge og prioritering på utviklingssiden kan oppsummeres slik:

  1. Data – sikre god kvalitet og hensiktsmessig struktur på data
  2. API – eksponere data via åpne, godt dokumenterte standarder
  3. Tjenester – ulike presentasjonslag som benytter seg av data fra de åpne API-ene, og som tilrettelegger for interaksjon og sammenstilling av ulike datakilder.

Rammeverket vi har brukt i prototypen (Rails) har vist seg å ikke være spesielt godt egnet til de oppgavene prosjektet skal løse og den teknologien vi bruker for å lagre anbefalingene (RDF/triplestore). Om vi går fra prototyp til fungerende tjeneste vil dette bli byttet ut.

Vi har søkt om prosjektmidler til videreføring, og dersom vi er så heldige å få tilslag vil vi ta med oss alle erfaringene våre videre inn i et hovedprosjekt.

En sniktitt på nettsiden kan du få her: http://anbefalinger.deichman.no/

Har ditt bibliotek skrevet mange anbefalinger som ligger spredt rundt på ulike nettsider og blogger? Hva om dere deler de med oss i denne databasen? Per i dag kan vi tilby en avkastning få kan måle seg med. Bidrar du med én anbefaling inn får du nesten 4000 i retur :) Ta kontakt med oss om dere vil være med!

NB: Som tittelen på bloggposten indikerer så er databasen med bokanbefalinger åpent tilgjengelig for alle som vil bygge tjenester som bruker anbefalingene. Vi jobber med å lage og dokumentere et godt API nå, men inntil videre kan utviklere få tak i anbefalingene via vårt SPARQL-endpoint.

Om Anne-Lena

jobber som spesialkonsulent og prosjektleder i Utviklingsavdelingen. Er koordinator for teamet Digital utvikling.