Publikumspcer – avslutning første del

Les del 1 her

… og del 2 her

… og del 3 her.

Testperioden er nå godt over og det er på tide med en liten oppsummerende evaluering.

Første del av installering av publikumspcer basert på halvtykke klienter og åpen kildekode er nå avsluttet. Prosjektet startet høsten 2010 og mai 2012 ble de siste Mac’ene byttet ut med publikumsklienter. Det har gått fort i svingene, men stort sett er resultatet veldig positivt.

Tall

Sammendrag av bruk per 10.okt 2012:

klienter i bruk: 115
totalt antall innlogginger: 78644
gjennomsnittlig innlogging: 37 min
totalt: 47858t 46min

kan også finnes live som rss på http://libkistats.deichman.no.

Det mest interessante med disse tallene er : selv om vi ikke har innført tidsbegrensning på bruken av maskinene, har gjennomsnittlig innlogging lagt seg på 36-40 min per bruker. Mao. begrenser bruken seg selv, og hovedutfordringen er å tilby nok maskiner.

Programvare

Operativsystemet (Lubuntu Linux) har fungert meget bra, det er raskt og responsivt og enkelt å vedlikeholde. Oppgradering skjer enkelt ved å oppgradere hovedbildet. Vi er alltid på siste versjon, p.t. Lubuntu 12.04 LTS som er veldig stabilt. I tilllegg har vi basert oss på Firefox og LibreOffice for å tilby de mest grunnleggende funksjoner, samt bildebehandling (Eye Of Gnome) og redigerbar PDF (Evince).

Utfordringer

1. Lånekort

Innlogging mot lånekort og pin har vært en midlertidig løsning basert på programvaren libki og kobling mot MappaMi. Dette har vært en veldig usikker løsning og har ført til noen driftsproblemer, spesielt siden den avhenger av en egenkomponert integrasjon mot MappaMi og siden libki som programvare ikke er vedlikeholdt siden våren 2011. Våre tilpasninger blir derfor en øde øy. Men vent: vi jobber nå med vår egen løsning: Mycel. Les litt mer om det nedenfor og vent på oppdatering!

 2. Java

Java er et evig problem, da det er en programmeringsplattform som brukes av veldig mange webapplikasjoner, og som er kronisk usikker. Derfor publiseres stadig nye oppdateringer for å dekke sikkerhetshull. I tillegg er den proprietær og skifter eier ut av det blå. Siste skifte var Sun Microsystems som solgte til Oracle. Det finnes gode åpne kildevarianter av java som er mye bedre (f.eks. OpenJDK), men dessverre er det ofte Sun/Oracles java som brukes. Beste eksempel er BankID, som er bankenes innloggingssystem, brukes av de fleste store i Norge, og er utviklet av et svensk firma. BankID krever ofte oppdateringer av proprietær kode og selv om vi fraråder bibliotekets brukere å bruke nettbank, så er det oftest denne forespørselen som kommer: kan dere oppgradere Java?

3. Nettverk

Systemet er 100% nettbasert, og krever stabilt nett. På de stedene/filialene hvor nettverkpunktene er slitte og gamle har det ofte vært problemer. Ved nettverksbrudd vil også klienten slutte å fungere. Men på den andre siden: 99% av bruken er internett-tjenester, så uten nett er publikumsmaskinen uinteressant uansett.

Det har også vært problemer med drivere for nettverkskort. Dette er behørig dokumentert på it.deichman.no, men har også ført til oppgraderingsbehov oftere enn strengt tatt nødvendig.

4. utskrift

Utskrift har vært litt problematisk men ser nå ut til å ha stabilisert seg. Problemet der var å få automatisert oppsett av skriver per klient. Dette må gjøres i riktig rekkefølge i oppstarten, etter nettverket er ferdig satt opp, men før grafikksystemet.

Nye oppdagelser/viktige erfaringer

Testperioden har gått «sømløst» over i drift, i hvert fall uten de store protester. Ingen klager over manglende Mac’er og få ser ut til å oppdage at de faktisk ikke bruker Windows. Litt avslutningsvis om noen oppdagelser her som vi har tenkt å ta tak i når vi går inn i neste fase:

1. lokal tilpasning

det har vist seg veldig enkelt å gjøre lokale tilpasninger, dvs. innloggingsbilde, skriver, startside i nettleser, osv. Men det har også vist seg enkelt å lage nye bilder med spesialtilpassede formål, f.eks. søkestasjoner (som bruker Epiphany nettleser). Ideellt sett burde alle klienttyper bruke samme grunnbilde, og dette er også noe vi jobber mot. En disclaimer: selve nettverksbiten (automatisk tildeling av oppstartsbilde via DHCP og PXE er ikke enkelt. Men nå er ikke DHCP en systemadminsak og ikke noe for hvermannsen). Dette er også behørig dokumentert på it.deichman.no men vi vil samle det opp i en ekstern dokumentasjon etter hvert.

2. innlogging

selv om det ikke er kritisk, er det sterkt ønske om å bruke lånekort på brukere. Mest for å forhindre misbruk. Vi forkaster nå Libki og ønsker vårt egenproduserte system velkommen: Mycel.

3. Mycel

dette er et behovsfundert programvare, mest fordi Libki ikke fungerer slik vi ønsker. Det skal på en enkel måte styre innlogging, klient/server-kommunikasjon, er programmert i Ruby og basert på websockets. Programvaren utvikles inhouse, av Petter Goksøyr Åsen og undertegnede, og kode publiseres på http://github.com/digibib/mycel. Forhåpentlig vil andre bibliotek ta i bruk programvaren også.

Med andre ord: Følg med !

Om Benjamin Rokseth

ikt-konsulent i Digitalt bibliotek på Deichman, server- og linuxnerd og nedsauset i semantisk web