Mycel

Introduksjon

Mycel er et nytt system utviklet på Deichman for å administrere våre mange publikumsmaksinker.  Vi er nå i full gang med å teste det ut på Hovedbiblioteket, og kommer gradvis til å rulle det ut til alle  filialer.

Mycel er laget for å erstatte Libki, som nevnt har fungert måtelig bra, men som ha noen begrensninger og svakheter.

Og for de som lurer på dét:  navnet Mycel henviser til soppens «røtter», et underjordisk nettverk av tynne celletråder.

Systemarkitektur

I all enkelhet er Mycel et system for å administrere pålogging og tidsstyring av brukere av bibliotekets offentlig tilgjengelige PCer. Selve nettverksoppsettet med DHCP, distribusjon av livebilder osv. som Benjamin har utviklet er gjenbrukt i sin helhet.

En skjematisk oversikt over Mycels komponenter ser slik ut:

Mycel-serveren er skrevet i Ruby og består av to prosesser. Den ene server administrasjongrensesnittet og et underliggende API som eksponerer klienter, brukere, innstillinger osv. Den andre prosessen håndterer kommunikasjon mellom server og klienter via WebSockets – en protokoll som på en enkelt måte muliggjør flerkanals toveiskommunikasjon over én enkelt TCP forbindelse. Dette gjør bl.a. at serveren kan oppdatere grensesnittet i sanntid med hvem som logger seg på/av og status av gjenstående  tid.

Autentiseringen av brukernes lånenummer og PIN-kode gjøres via SIP2, som er en protokoll for utveksling av bibliotektransaksjonsdata.

Klientsiden er en enkel GTK- applikasjon med en innloggingsskjerm som møter brukeren, og et statusvindu når de har logget seg inn som viser hvor lang tid brukeren har igjen.

Klienten er også skrevet i Ruby, men med tid og stunder planlegger jeg å omskrive den i et kompilert språk, for å bidra til at livebildet blir minst mulig.

For mer utfyllende dokumentasjon og kildekode, se https://github.com/digibib/mycel

Funksjonalitet

Mycel gir en rask og enkel oversikt i sanntid over alle klienter, hvilke som er i bruk, av hvem, og hvor lang tid de har igjen osv. Man kan opprette gjestebrukere for å gi tilgang til personer uten lånekort. Klientene kan også konfigureres til å være såkalte korttidsmaskiner. Disse er uten pålogging, men har en tidsstyring som logger brukeren ut etter en gitt tid, for å prøve å håndhevet at maskinene forblir korttidsmaskiner.

Systemet gir også mulighet for å gjøre lokale tilpasninger på filial- avdeling- eller klientnivå. F.eks er det i barne og ungdomsavdelingen lagt inn en begrensning på at kun de mellom 6 og 18 får benytte seg av PCene der.

 

Mycel i drift

Etter en kort tid med intern testing på utviklingsavdelingen, rullet vi Mycel ut på Hovedbiblioteket, i avdelingen Unge Deichman den 31.10.2012, og utvidet til Voksenavdelingen neste dag.

Det er alltid skummelt å sette ny programvare i drift første gang, men med unntak av noen små feil og justeringer har lanseringen gått velsignet bra, og Mycel ser ut å være uten vesentlige barnesykdommer:)

Litt statistikk den første uken

På de 21 klientene på Hovedbiblioteket har Mycel håndtert rundt 180-250 daglige brukere, hvorav bibliotekbrukere med lånekort utgjør i underkant av 100 om dagen og antall innlogginger på korttidsmaskinene de resterende.

 

Veien videre

Etter rundt 2 uker drift har Mycel vist seg stabilt og velfungerende, slik at vi i nærmeste fremtid kommer til å rulle det ut til andre filialer. Først ut er Majortstua.

Det gjenstår noe på utviklingssiden, bl.a. rollestyring av administratorer, automatisk statistikk-generering, o.a. Dette vil antakelig bli gjort i løpet av de neste par måneder, men første prioritet nå er å sikre stabil og sikker drift. I tillegg skal det komme mer dokumentasjon om oppsett og drift av systemet.

I et lengre perspektiv er det mulig å se for seg utvidet funksjonalitet, f.eks:

  •  styring av printerkvote
  •  timeplan/legge til rette for å reservere klienter

Mycel og resten av Deichmans server/klientsystem er basert på åpen kildekode. Har ditt bibliotek lyst og prøve det ut er dere mer enn hjertelig velkommen! Det krever nok en viss teknisk kompetanse for å sette dette opp,  men vi bidrar gjerne med det vi kan, og ønsker å  knytte til oss samarbeidspartnere som vil være med på laget :)

Om Petter Goksøyr Åsen