Bokanbefalinger – Part II

Hurra, vi har fått midler av Nasjonalbiblioteket til å fortsette Bokanbefalingsprosjektet! :)

Dette året skal vi fokusere på følgende:

  • Minimum fordoble antall anbefalinger i basen (nå har vi i underkant av 4.000 stykker)
  • Opprette et nettverk av bidragsytere som fortsetter å bidra med innhold i årene som kommer
  • Videreutvikle API-et slik at det blir enkelt å bidra med anbefalinger til databasen, samt at det blir enkelt for andre utviklere å gjenbruke anbefalingene (for eksempel biblioteksystemleverandørene som kan integrere anbefalingene i de ulike publikumskatalogene)
  • Lage 1-2 tjenester på toppen av API-et som legger til rette for enkel formidling av anbefalingene i bibliotekenes egne publiseringskanaler, slik som nettsider, infoskjermer, blogger osv.

I forprosjektet lagde vi en prototyp som vi brukertestet grundig. Vi hadde i tillegg med oss en referansegruppe som ga oss viktige innspill underveis i prosjektet.

Det store målet med prosjektet er å lage en felles løsning for lagring og enkel gjenbruk av bokanbefalinger skrevet av bibliotekansatte i hele Norge.

Siden vi skal ha inn minst 4.000 anbefalinger til dette første året trenger vi at bibliotekene rundt om i landet bidrar med sine anbefalinger. Har du publisert anbefalinger på nettsiden eller bloggen der du jobber? Ta kontakt med oss så kan dere bli med og dele det dere har gjort med andre bibliotek!

Om Anne-Lena

jobber som spesialkonsulent og prosjektleder i Utviklingsavdelingen. Er koordinator for teamet Digital utvikling.