Brukertesting – If you don’t test it, don’t release it!

Det er en ting som er alfa og omega i all utvikling, enten det er i bibliotek eller i andre bransjer: Brukertesting!

Det er forholdsvis enkelt å lage noe man selv syns er verdens beste system eller tjeneste. Men det hjelper så lite dersom de som skal bruke systemet til daglig ikke skjønner hvordan det skal brukes (uten opplæring!) eller dersom programvaren ikke løser de oppgavene brukeren forventer.

Vi begynte med mer strukturert testing i utviklingsprosjektene våre høsten 2012, men det er lenge siden vi gjennomførte enkel brukertesting første gang. I 2004 testet vi en nettside der den viktigste brukeroppgaven var å logge seg inn for å få tilgang til å bidra. Designet vi fikk levert la opp til at brukeren måtte klikke på et ikon for å åpne opp logg inn boksen. Under testen avdekket vi at 8 av 11 testpersoner ikke skjønte hvor de skulle logge seg inn. Fint å oppdage før lansering og veldig enkelt og billig å endre på! :)

Vi har noen enkle retningslinjer vi prøver å følge hos oss. De er sterkt inspirert av blant annet Netlife Research sine mange innlegg om brukertesting. Vi har også fått litt hjelp av Halogen.

  • Alt kan testes, fra papirversjon til ferdig løsning
  • Flere små tester er bedre enn en stor
  • Enkel testing er bedre enn ingen testing
  • Oppgavene skal være realistiske og ikke ledende
  • Kvalitativ metode er bedre enn kvantitativ metode
  • En testleder + en observatør

Aktive hyller
I fjor høst testet vi første versjon av Aktive hyller. Her prøvde vi ut en kvantitativ metode med 6 spørsmål og påstander som skulle rangeres fra 1-5. Vi noterte ned observasjoner vi gjorde underveis i testen, og vi logget bruken av stasjonen i en statistikkmodul.

Aktive hyller – første versjon – med meny til venstre

 

Vi lærte mye om brukernes tilnærming til touchgrensesnitt og interaksjon med berøringsskjerm i denne testen. Vi må nok være så ærlige å si at det var observasjonene satt i sammenheng med bruksstatistikken som ga oss den beste tilbakemeldingen i forhold til hva vi måtte endre på.

Funnene i testen gjorde at vi forenklet interaksjonsdesignet kraftig (vi fjernet blant annet menyen!) og vi la inn en ekstra innsats for å få inn mer innhold for å redusere antall 0-treff. Vi testet på nytt nå i vår og vi kan se at endringene har gjort stasjonen enklere å bruke. Statistikken viser lengre sesjoner og færre 0-treff.

Aktive hyller – revidert versjon – uten meny!

 

I april gjennomførte vi åtte dybdeintervjuer med kvalitativ tilnærming der vi intervjuet enkeltvise deltakere og grupper. Vi prøvde ut gruppeintervjuer både med folk som kjente hverandre og folk som ikke kjente hverandre fra før for å få erfaring med ulike tilnærminger til brukerkontakt.

Utfordringen med Aktive hyller er å få folk til å begynne å bruke en ny teknisk dings som står plassert blant hyllene i biblioteket. Vi er også avhengige av at de ansatte adopterer tjenesten og ser nytteverdien av den. Den er like mye et hjelpemiddel for de ansatte i hverdagens møte med brukerne, som de er det for de brukerne som vil klare seg selv.

Vi opplever nok at ny teknologi i et tradisjonelt miljø kan bli sett på som skremmende, både for ansatte og brukere. Det er det vanskelig å løse ved å brukerteste.

Bokanbefalinger
anbefalinger.deichman.no er et verktøy for bibliotekansatte som skriver bokanbefalinger. Dermed var det ansatte i 3 norske folkebibliotek som ble testet rett før jul i 2012.

11 personer ble grundig testet med testleder og/eller observatør til stede. Under disse testene ble testpersonens bevegelser og interaksjon på nettsiden observert. Gjennom å stille spørsmål underveis i testen sikret vi oss nyttige innspill.

17 personer testet løsningen på egenhånd. De løste de samme oppgavene, og svarte på et spørreskjema underveis i testen. I etterkant gjennomførte vi debrief-samtaler.

Funnene resulterte i at interaksjonen ble justert og vi jobbet med forbedring av arbeidsflyt og begrepsbruk for å gjøre det så enkelt som mulig å bidra med anbefalinger. Vi oppfylte også noen ønsker om bedre funksjonalitet i søk og listegenerering.

Nå er tjenesten i drift og nye bibliotek har kommet til som brukere av løsningen. De har bare fått tilsendt brukernavn og passord og vips er de i gang. Uten opplæring! :)

Nye nettsider
Deichmans nye nettsider skal straks lanseres. Nettsidene er betydelig slanket og har rent fokus på brukeroppgaver.

Brukertesten ble gjennomført over 1 dag, med 8 testpersoner. De fikk 4 konkrete oppgaver de skulle løse. Testen ble moderert og observert av to ansatte.

Testen var en god bekreftelse på at brukerne fant frem til og løste de viktigste oppgavene raskt og enkelt.

Funnene pekte likevel på at vi burde justere begrepsbruken vår på noen områder og vi endte også opp med å droppe den ene innholdstypen som ikke hadde en naturlig plass i den første versjonen av de nye nettsidene.

Sniktitt på nye nettsider. Nettsidene er utviklet av Inlead i Danmark. Teknisk løsning: Drupal/EasyTing!. Design: Deichmanske bibliotek.

***
Dette er en begynnelse på brukertesting her på Deichman. Vi kan definitivt bli bedre. Vi kan teste før og vi kan teste oftere. For å få til det må testingen prioriteres innenfor stramme tidsskjemaer og tidsfrister, både i prosjekter og i hverdagen.

Målet er at vi skal lage en enkel metodikk som kan brukes av alle. I årene frem mot nytt hovedbibliotek i Bjørvika skal vi utvikle et helt nytt tjenestetilbud. Brukerbehov og brukertesting skal og må ligge til grunn for hele dette utviklingsprosjektet.

Om Anne-Lena

jobber som spesialkonsulent og prosjektleder i Utviklingsavdelingen. Er koordinator for teamet Digital utvikling.