Vi har lansert nye nettsider!

Endelig er vi i mål. Vi har lansert nye nettsider!

Etter 9 måneder har vi sluppet inn brukerne våre på et stramt fokusert nettsted. Fokus er å fronte innhold som gjør brukerne i stand til å løse oppgavene sine.

Etter

Etter

 

I løpet av prosessen har vi fjernet særdeles mye innhold. Den kommunalt pregede lenkesamlingen er nå borte. I stedet møter vi brukerne med søk i katalogen, innlogging til Mine sider for å reservere og fornye lån, formidling av litteratur, bokanbefalinger, filmtips og musikkanbefalinger og oversikt over gratis filmvisninger, kurs og andre arrangement i biblioteket.

 

Før

Før

 

Hele prosessen er gjennomført med interne ressurser. Vi har en egen webgruppe i Utviklingsavdelingen som sammen har analysert, diskutert og prioritert seg frem til det innholdet du ser i dag. Underveis har vi i stor grad fulgt kjernesidemodellen til Netlife Research.

Vi har fått hjelp til en ting, å sette opp og tilpasse den tekniske løsningen. Valget falt på publiseringsløsningen Drupal, som er open source.

Vi har lenge ønsket å prøve ut danskenes T!NG og siden de mer enn gjerne deler det de utvikler har vi fått nettsider basert på T!NG.concept. Stor takk til danskene!

Litt om prosessen
Utgangspunktet vårt var å starte helt på scratch. Glemme begrensningene i den gamle publiseringsløsingen, legge til side det arbeidskrevende og tradisjonelle nyhetsfokuset og i stedet fokusere på at brukerne våre skal få løst de viktigste brukeroppgavene.

Vi har analysert brukerbehov, målgrupper, statistikk og innhold. Resultatene av dette arbeidet var ganske entydig. Det du nå ser på www.deichman.no svarer på disse behovene og samsvarer med det innholdet brukerne våre oftest var innom.

Vi begynte med å spørre oss selv hvem som er brukerne våre. Folkebiblioteket er jo for alle, hele tiden, noe som i utgangspunktet kan gjøre det vanskelig å definere en målgruppe for nettsidene. Tilbudet vårt er derimot ganske tydelig, i alle fall for oss som jobber her :) Om vi klarte å formidle det til brukerne våre med de gamle nettsidene var imidlertid et annet spørsmål.

For å finne frem til de viktigste brukeroppgavene jobbet vi på flere fronter. Vi så på tall fra web statistikken (blant annet de mest besøkte sidene og topp 10 utgangssider), vi gjennomførte en brukerundersøkelse på sentralbordet der vi logget hva brukerne spurte om på telefon og vi tok på oss brukerhatten og spurte oss selv hva som er de viktigste grunnene til at vi som vanlige (bibliotek)brukere ville besøke bibliotekets nettside.

Brukerhatten var både interessant og morsom å ha på. Anbefales på blå resept!

Brukerhatten var både interessant og morsom å ha på. Anbefales på blå resept!

 

Etter at brukeroppgavene var sortert og prioritert ble det fort klart hvilke kjernesider vi satt igjen med. Disse kjørte vi en kreativ prosess på, der vi raskt skisset ut 6 ulike versjoner av samme side. Skissene ble presentert for resten av gruppa, som fikk komme med tilbakemelding. Basert på denne tilbakemeldingen tegnet vi ut den beste versjonen av kjernesiden.

6 raske idéskisser av hver kjerneside ledet frem til en bestcase side som ble brukt videre

6 raske idéskisser av hver kjerneside ledet frem til en bestcase side som ble brukt videre

 

Denne «beste versjonen» dannet så grunnlaget for wireframes. Basert på wireframene begynte designeren vår å lage en enkel profil og et designuttrykk for sidene. Wireframene + designet ble digitalisert i verktøyet Axure og gjort om til en klikkbar prototyp som så ble brukertestet.

Brukertesting
Vi ble jo, nær sagt selvfølgelig, ganske så nærsynte etter hvert og lurte på om vi traff riktig på begrepsbruk, om vi hadde et enkelt interaksjonsdesign og om vi hadde valgt riktig informasjonsarkitektur. Dette er det enkelt å finne ut av i en brukertest!

En brukertest behøver ikke være stor og omfattende. Vår brukertest ble gjennomført i løpet av en dag, med 8 testpersoner rekruttert fra besøkende i biblioteket. De fikk 4 konkrete oppgaver de skulle løse. Testen ble moderert og observert av to fra webgruppa.

Testen var en god bekreftelse på at brukerne fant frem til og var i stand til å løse de viktigste oppgavene raskt og enkelt. Funnene pekte på at vi burde justere begrepsbruken vår på noen områder og vi endte opp med å droppe den ene innholdstypen som ikke hadde en naturlig plass i den første versjonen av de nye nettsidene.

Brukertesten ga oss altså gode tilbakemeldinger og korrektiver før vi startet den tekniske utviklingen. På den måten slapp vi fordyrende endringer sent i prosessen. Vi lagde en kort punktliste med funksjonelle krav på bakgrunn av prototypen og designskissene, og disse tre elementene dannet til sammen grunnlaget for bestilling av den tekniske løsningen.

Din tilbakemelding er høyt verdsatt
Det var ikke alle brukeroppgavene vi var i stand til å dekke nå i første versjon. Vi har dekket alle de topp prioriterte, mange av de middels prioriterte og noen av de mindre prioriterte. Med et meeeget begrenset budsjett til teknisk utvikling måtte vi prioritere ned noen brukeroppgaver som krevde spesiell funksjonalitet.

Vi besluttet tidlig at vi ikke skulle publisere formidling av litteratur, film og musikk gjennom nettsiden, men heller lenke til og integrere RSS-strømmer fra formidlingsbloggene våre. Deichmanske bibliotek har flere titalls aktive bloggere og bokanbefalere. Litteratur- og musikkbloggen var godt etablerte før vi startet prosjektet med nye nettsider, og på bakgrunn av disse to suksessene ble det også opprettet en filmblogg. Disse bloggene driftes i en WordPress MU-løsning.

Det er få – eller ingen – publiseringsløsninger som slår WordPress’ brukervennlighet når det kommer til enkel publisering og administrering av mange brukere med ulike roller. Det veier tungt for oss som har mange bidragsytere men lite ressurser til å drive opplæring.

Det er viktig å påpeke at dette er første skritt på veien mot det nye biblioteket på nett som vil komme i forbindelse med nytt hovedbibliotek i Bjørvika. Vi har laget et system for å ta vare på de tilbakemeldingene vi får, slik at vi tar med oss alle innspillene i det videre arbeidet med nettsidene i månedene og årene som kommer.

Vi vil selvfølgelig gjerne ha din tilbakemelding! Den kan du dele med oss i Google skjemaet vårt :)

Om Anne-Lena

jobber som spesialkonsulent og prosjektleder i Utviklingsavdelingen. Er koordinator for teamet Digital utvikling.