Digital utvikling + Applikasjonsprosjektet

De av dere som leser «Om oss»-sidene våre (tipper det er maaange :) ) har fått med seg at teamet Digital utvikling ikke lenger er aktivt i forhold til å søke støtte til og drive prosjekter med midler fra feks Nasjonalbiblioteket. Fra oktober 2013 har vi vært en del av den midlertidige organisasjonen Applikasjonsprosjektet.

Applikasjonsprosjektet er opprettet som et direkte resultat av at Deichmanske bibliotek har fått øremerkede midler til å utvikle programvare og tjenester til det nye hovedbiblioteket i Bjørvika. Prosjektet løper til vi åpner dørene til byens nye storstue.

Vi kommer til å fortsette å dele det vi lager, og det er et uttalt mål at de verktøyene og tjenestene vi utvikler i Applikasjonsprosjektet skal deles med resten av biblioteknorge, akkurat slik vi har gjort det de siste årene på kontoen vår på Github.

De to største delprosjektene i Applikasjonsprosjektet er innføring av nytt biblioteksystem og utvikling av et system for å produsere og styre digitale utstillinger og formidling av innhold på ulike digitale flater, både i biblioteket og på nett.

I tillegg til dette skal vi sørge for at vi har på plass gode støtteverktøy både for ansatte og publikum. Eksempler på dette er en egen webapp for ansatte, et system for å holde orden på de ulike arrangementene vi har i biblioteket, booking av rom og utstyr og en ny nettside.

Nå er alle krefter satt inn på å tilpasse og videreutvikle Koha til å dekke de viktigste behovene vi har i forhold til biblioteksystem. Mer om dette kommer i en bloggpost om ikke så lenge. Stikkord er utvikling av åpne API-er, katalogisering og metadatalager i RDF og et nytt og bedre grensesnitt for søk og navigasjon i bibliotekets samlinger.

 

Illustrasjon: Atelier Oslo og Lund Hagem Arkitekter

Illustrasjon: Atelier Oslo og Lund Hagem Arkitekter

 

 

Om Anne-Lena

jobber som spesialkonsulent og prosjektleder i Utviklingsavdelingen. Er koordinator for teamet Digital utvikling.